Вашите лични данни ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката ви и за други цели, описани в нашата политика на поверителност.

Регистрацията в сайта на Lamore ви дава достъп до статуса на вашата поръчка и история на предишни поръчки. Изискваме само информацията която ни е нужна, за да изпълним поръчката ви.
Влизане